PROCES 019
KLAUZURNÍ FESTIVAL KATEDRY ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA DAMU
O FESTIVALU
ABOUT THE FESTIVAL
I když je letošní Proces online, zdaleka není složen jen z jedniček a nul. Je pestřejší, mohutnější a expanzivnější než kdy předtím. Najděte si herce a scénografy ve vršovických a holešovických výlohách, projděte se Prahou na některé s inscenovaných procházek a nebo skoukněte videa na webu. To a mnohem víc je 19. klauzurní festival KALD DAMU, od 16. do 19. února.
Although the current Procese festival s online, it brings far more than ones and zeroes. It is more colorful, larger and more expanzive than ever. Find actors and stage designers in shop windows of Holešovice and Vršovice, take a Prague tour with one of performative walks or watch the videos online. This and much more is the 19th exam festival of KALD DAMU, from February 16 to 19 and much longer.
16. - 19. 2. 2021
PROGRAM FESTIVALU
PROGRAM OF THE FESTIVAL
STREAM & ONLINE UDÁLOSTI
PRO VHLED POUŽIJ PERISKOP
USE PERISCOPE FOR INSIGHT
PROBĚHLÉ STREAMY / PAST LIVESTREAMS:

ČTVRTEK / THURSDAY - 18. 2. - 18:00
Nad rybím světem

PÁTEK / FRIDAY - 19. 2. - 12:15
Doktorandi

PÁTEK / FRIDAY - 19. 2. - 15:15
Human Sound

PÁTEK / FRIDAY - 19. 2. - 17:30
Jezevec a Jednorožec

SCÉNOGRAFICKÁ VÝSTAVA
EXHIBITION OF SCENOGRAPHY
LETOŠNÍ SCÉNOGRAFICKÁ VÝSTAVA POPRVÉ PROBÍHÁ ZÁROVEŇ V PROSTŘEDÍ REÁLNÉM A ZÁROVEŇ I ZDE NA WEBU. HMATATELNÉ INSTALACE A PERFORMANCE JSOU VYSTAVENY VE VRŠOVICKÝCH VÝLOHÁCH PO CELOU DOBU FESTIVALU. DALŠÍ PERFORMATIVNÍ PROGRAM SE ODEHRÁVÁ VE VÝLOHÁCH HOLEŠOVICKÝCH. V SEKCI NÍŽE SE NACHÁZÍ VIRTUÁLNÍ TVORBA STUDENTŮ.
VIDEA
AUDIO
ONLINE VÝSTAVA
ONLINE EXHIBITION
PROGRAM FESTIVALU
VIDEA
AUDIO
SCÉNOGRAFICKÁ
VÝSTAVA
OTEVŘÍT MAPU/ OPEN MAP
STREAM & ONLINE UDÁLOSTI
MAPA UDÁLOSTÍ/ MAP OF EVENTS
ZÁZNAMY STREAMŮ/ STREAM RECORDINGS:
ANOTACE PROJEKTŮ/ PROJECT DESCRIPTIONS
NÁZEV: Kluci od sloupu
TÝM: Josef Bobeš Havelka, Antonín Brukner, Tomáš Čapek, Marek Frňka, Mário Mačičák
KAMERA: Johan Čapek, Kryštof Jakobe
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.HE.2018
PEDAGOG: Marek Bečka
Kočovná divadelní skupina Ductus Deferens využila nejistých časů k nejisté tvorbě. Tématem snímku není nevyřčená odpověď, ale to, zda víme, na co se tázat.

The nomadic theater group Ductus Deferens used uncertain times for uncertain work. The theme of the film is not the unspoken answer, but whether we know what to ask.

NÁZEV: Tišina
TÝM: Marta Hermannová, Valentýna Šatrová, Anna Vohralíková
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2018
PEDAGOG: Michaela Homolová, Tomáš Procházka, Jan Bažant

Zátiším nazýváme obraz sestavený z věcí. Svým pojmenováním odkazuje k hlavnímu rysu těchto obrazů: ke klidu a nehybnosti, ať už se v této tišině objevují věci živé, nebo neživé.

A still life is a picture composed of things, such as commonplace objects on a table. By its designation, it refers to the main feature of these paintings: to peace and stillness, whether living or inanimate things appear in this silence.
NÁZEV: Pokojíček
TÝM: Marta Hermannová, Štěpán Ježek, Lukáš Černý, Anna Vohralíková, Adam Páník, Anna Datiashvili, Josef Havelka, Sára Vosobová, Lucie Hrzalová, Jakub Müller, Jakub Jelínek, Tomáš Vobořil
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2018, MA.DR.2019, BA.SC.2018, BA.HE.2018, MA.ALD.2020, BA.HE.2019
PEDAGOG: Michaela Homolová
Audiovizuální interpretace dramatu J. A. Pitínského Pokojíček.
„Každej doma sedět neumí…“ Otec kouká z okna. Matka se strachuje. Marie je v pokojíčku. Lída čeká Viktora. Viktor jede z Veselí. Jirka se nemůže rozhodnout. Čechovovská tragická báseň z pražskýho paneláku a rozvrácených devadesátek.

Audiovisual interpretation of J. A. Pitínský's drama Pokojíček. Tragic poem from a Prague block of flats and a broken nineties.
NÁZEV: Princezna a skřítci - trailer
TÝM: Natálie Havlová, Anna Vohralíková
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.HE.2018
PEDAGOG: Marek Bečka

Trailer k připravované loutkové inscenaci pro děti . Na motivy anglosaského, dětského fantasy románu “ The Princess and the Goblin “ od George MacDonalda z roku 1872 . Kniha byla inspirací pro J.R.R. Tolkiena a jeho knihu “ Pán prstenů “ .
Trailer of puppet show for children in progress. Built on motives of the Anglo-Saxon fantasy novel “ The Princess and the Goblin “ from 1872 by George MacDonald. The book inspired J.R.R. Tolkien in creating his “ The Lord of the Rings “.


NÁZEV: Smuteční slavnost
TÝM: Marta Hermannová, Matyáš Míka, Jáchym Sůra,Angela Nwagbo,Václav Němec, Alžběta Nováková, David Bolech
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2018
PEDAGOG: Michaela Homolová
Na poslední zkoušku roku 2020 přišli jen ti, co zbyli. V pohřebních šatech a s uplakanými tvářemi.

Only those who remained came for the last rehearsal of the year 2020. In funeral dresses and with weeping faces.


NÁZEV: Ta obrovská modrá plocha. V tu chvíli se všichni nadechnou-
TÝM: Ester Grohová, Valentýna Šatrová
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2018
PEDAGOG: Tomáš Procházka

Slunce - měsíc - vlny - sůl. Kobylisy - Caparica.
Hledíme společně na oblohu. Nádech. Výdech. Příliv. Odliv. Ze zimního oceánu do ledové Prahy. Pískem a sněhem. Tichem.
Dialog na 2700 kilometrů.

Sun – moon – waves – salt. Kobylisy – Caparica. We look at the sky together. Breath in, breath out. High tide, low tide. From the winter ocean to the freezing Prague. Through the sand and snow. In stony silence. Correspondence between Ester and Valentýna, who are 2700 kilometres apart.NÁZEV: Kráska a zvíře
TÝM: Tereza Dostálová, Tobiáš Nevřiva
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2019
PEDAGOG: Jiří Havelka, Linda Dušková"Proč všechny zajímá krása? Proč nikoho nezajímá tady to, ani nevím, jak se to jmenuje. Prostě tady to, co je tady. Nemyslím cecky. Myslím prostě tady takový to, co má ten divnej tvar červenej."

"Why is everyone interested in beauty? Why doesn't anyone care here, I don't even know what it's called. Just what's here. I don't mean tits. I just mean here what has that weird red shape."NÁZEV: Trailer diskovky
TÝM: Marta Hermannová, Matyáš Míka, Jáchym Sůra, Bobeš Havelka, Václav Němec, David Bolech, Natálie Havlová, Martina Znamenáčková, Mariana Bouřilová
SUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2018, BA.HE.2018, BA.SC.2018
PEDAGOG: Marek Bečka, ¨
Jiřina Vacková
Upoutávka k připravované absolventské inscenaci 3. ročníku KALD pro Divadlo DISK. Zločin a trest F. M. Dostojevského je dílo o zločinu a trestu. Dílo založené na psychologickém vývoji hlavního hrdiny. Dílo, kterému budou slušet loutky.

Trailer for the upcoming graduate production of the 3rd year of KALD for the DISK Theater. The Crime and Punishment by F. M. Dostoevsky is a piece about crime and punishment. A piece based on the psychological development of the main character. A piece that desevers puppets.
NÁZEV: GAMES WITH A CITY - trailer
TÝM: Martina Znamenáčková, Mara Ingea, Sodja Zuppanc Lotker, Daria Gostěva
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.HE.2018
PEDAGOG: Marek Bečka, Sodja Zupanc LotkerThese games can be experienced anytime,
whenever you are in the mood to play,
or when you want to connect with people
from a distance.
Or connect to things, to places.
We have only started making this book.
It is in continuous making.
We are still adding. It will never end.

NÁZEV: Vizuální recepty
TÝM: Domen Šuman, Samuel Špilar, Lenka Bondorová, Richard Janča, Tomáš Adel, Adéla Gajdošová, Štěpánka Todorová, David Petrželka, Alena Novotná
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2020, BA.SC.2020, BA.HE.2020
PEDAGOG: Jiří Adámek, Cristina Maldonado
Vizuální recepty jsou přehlídkou videí vytvořených na týdenním workshopu s CRISTINU MALDONADO. Videa jsou výsledkem zkoumání potenciálu různých objektů v online video peformance.

Visual recipies is showcase of videos made in a week long workshop with CRISTINA MALDONADO. The videos are result of research of posibilites of different objects in the field of online video prefomance.


NÁZEV: Princip neurčitosti
TÝM: Markéta Labusová, Matyáš Míka, Anna Datiashvili, Josef Havelka, David Bolech, Jáchym Sůra
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.RD.2018, BA.HE.2018
PEDAGOG: Michaela Homolová,
Tomáš Procházka


Náhoda, osud, pravidla a intuice. Čtyři přemítání o zjevné záměrnosti v osudu jednotlivce. Čtyři způsoby přečtení textu. Jeden soubor pravidel pro složení finálního tvaru. Výsledkem je několikaminutová zvuková koláž. Intelektuální sci-fi svědčící o tom, že z náhody může vzniknout něco osudového.

Coincidence, destiny, rules and intuition. Four reflections of apparent intentionality in the fate of an individual. Four ways of reading. One set of rules for final composition resulting in a several-minute audio collage. Intellectual sci-fi proving that chance is capable of creating fatality.NÁZEV: UBROUSEK RODINY LIQUEOREŮ
TÝM: Josef Bobeš Havelka
STUDIJNÍ PROGRAM: BA.HE.2018
PEDAGOG: Marek Bečka


Autorská rozhlasová hra pátrající po vzpomínkách jednoho chlapa.


NÁZEV: From the periphery to the center
TÝM: Katharina Joy Book, Susana Botero, Michal Salwiński, Levin Eichert, Eszter Koncz, Elisabeth Nienhuis
STUDIJNÍ PROGRAM: MA.DOT.2020
PEDAGOG: Lukáš Jiřička


We are presenting six audio works as a result of our class on devising with sound. Titled From the periphery to the center, these sound compositions were all in one way or another inspired by a walking route from Praha-Stodůlky to Letná. One of the projects is inspired by the Lapidary of the National Museum, but in fully Colombian conditions.REZERVACE/ RESERVATIONS
ZPRÁVA O PROCESU VZNIKU
ÚTERÝ / TUESDAY 16.2.
(11:00-12:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)

(20:00-21:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)
OTEVŘÍT/
OPEN
VIDEO
(AMU ONLY)
ANNA VOHRALÍKOVÁ
ZEMĚ NA OKRAJI
Pracuji na autorské knize Země na okraji, ve které se zabývám příběhy o setkání s nadpřirozeným, tradovanými v rodině mé ukrajinské babičky Eržiky.
Frustraci z nemožnosti vystavit knihu smysluplně ventiluju kresbou propiskou mezi druhou a pátou ranní.
KAŽDÝ KRÁSNÝ DEN

Pravidla pro přežití online hovorů:

Pro každý hovor si volím jiné prostředí a jiný outfit. Obvykle také jinou skleničku. Nosím boty na podpatku, které většinou nejsou vidět. Proto si během hovoru dávám nohu skoro za hlavu. Po každém hovoru pořizuji fotku.

Pravidla byla porušena asi pětkrát z důvodu zapomnětlivosti a neodkladných cest.

KDEŽE LOŇSKÉ SNĚHY JSOU - ÚVOD DO ZIMOLOGIE
Hybrid performance a zvukové/výtvarné instalace. Jak na člověka působí procesualita počasí? Jak se vytratila zima z města? Jak předat vzpomínku člověku, kterého neznáme?

A hybrid of a performance and sound/object installation. How does the processuality of weather affect a human being? How did winter leave town? How to share a memory with a stranger?

Iva Bartošová zakládající členka Zimologického spolku se specializací v oblasti experimentální archeologie. V rámci instalace/performance zodpovídá především za výtvarnou stránku.

Lukáš Cajthaml zakládající člen Zimologického spolku, oblast akustické kryologie. Zásady zachování chladné hlavy. Podílí se na hudební stránce.

Markéta Labusová zakládající členka Zimologického spolku, oblast antriantropocentrických human relations. Režijní, produkční a hudební stránka.


OTEVŘÍT KATALOG
Jakub Müller zakládající člen Zimologického spolku. Oblast experimentální archeologie, archivace zimní slovní zásoby. Rekonstrukce rituálů spojených s počasím. V rámci instalace/performance přibližuje nálezy veřejnosti.

Alžběta Nováková zakládající členka Zimologického spolku. Kategorizace a komercializace sněhových vloček. Otužování. Integrace sněhuláků do společnosti.
V rámci instalace/performance přibližuje nálezy veřejnosti.

Michal Sikora zakládající člen Zimologického spolku. Odborník na zimomřivost a zimní alergie. Vyvracení zimních mýtů, odborník na cibulový styl oblékání. Dokumentace. V rámci instalace/performance přibližuje nálezy veřejnosti.


MARIANA BOUŘILOVÁ
OTEVŘÍT CELOU KNIHU
DARIA GOSTĚVA
DINOPERA (Daria Gosteva a soubor KHWOSHCH)
Experimentální loutková opera, v rolích zpěváků budou různé pravěké organismy a tvorové včetně dinosaurů, kteří mají mnohem bohatší spektrum vokálních rozsahů a znění než lidé. Velikosti některých zpěváku odpovídají rozměry tragédie, kterou zatím lidstvo v plné míře nepoznalo - tragédie vymírání.
Opera bude uvedena ve čtyřech jazycích.


DINOPERA (Daria Gosteva and KHWOSHCH group)
An experimental puppet opera, played in a small but luxurious stage of baroque theatre. As Opera singers will appear ancient creatures, from the first complex ocean organisms of Ediacaran biota to different kinds of dinosaurs, who will demonstrate a wider range of vocal abilities than ordinary human singers.
Hugeness of some animals matches the value of tragedy, which humans haven’t experienced yet - the Tragedy of Intinction.


LINKY/LINKS
STŘEDA / WEDNESDAY 17.2.
(18:15-19:00) PRESS F TO PLAY THEATRE

(19:00-20:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)

(20:00-21:30) HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (Discord - místnost DISK, sál)

ČTVRTEK / THURSDAY 18.2.
(19:00-20:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)}


KHWOSHCH group:
Daria Gosteva
Frieda Gawenda
Matias Baresel
Josef Havelka
STŘEDA / WEDNESDAY 17.2.
(11:00-12:00) PROCES DISKUSE (MS TEAMS)

(14:00-14:30) Distant Dramaturgies Launch (ZOOM - ID: 980 457 88185 Pass: 466425
ANNA BLABLA
VAVŘINEC NĚMEC
Slyšet hory je audiovizuální instalace v Alfrédu ve dvoře. Instalace využívá terénních nahrávek ze Šumavských hor, a zároveň zprostředkovává dojmy z horského prostředí. Zvukovou stopu z instalace je možné poslechnout i zde. Doporučuji kvalitnější náhlavní sluchátka na nejvyšší hlasitost a co nejméně rušivých vjemů v okolí.
VIKTOR PROKOP
DEMENTIA SIMULATOR - INSTAGRAM FILTR
Filtr umožňuje vyzkoušet, jaké je to žít s demencí. Simulace pracuje s okolím člověka, jeho
obličejem, textem ad., které postupně deformuje a vizuálně tak znázorňuje příznaky
onemocnění přímo na uživateli.
IG ODKAZ
FB ODKAZ
VIDEO UKÁZKA
DALŠÍ INFO
A DOKUMENTACE VÝROBY
THE EXHIBITION OF SCENOGRAPHY TAKES PLACE BOTH IN THE REAL SPACE AND IN THE VIRTUAL ONE FOR THE FIRST TIME THIS YEAR. THE REAL INSTALLATIONS AND PERFORMANCES ARE EXHIBITED IN THE SHOP WINDOWS OF VRŠOVICE DURING THE WHOLE FESTIVAL. FURTHER PERFORMATIVE PROGRAM IS HELD IN HOLEŠOVICE. THE VIRTUAL CREATIONS OF STUDENTS CAN BE FOUND IN THE SECTION BELOW
ESZTER KONCZ
HAVE YOU SEEN THE OWNER OF THIS WALLET?
Have you seen the owner of this wallet? You can start looking for him/her at Kafe DAMU, or on this

WEBSITE
PR, KOMUNIKACE A VEČÍREK (PR, COMMUNICATION AND PARTY):
ANNA ZÍTOVÁ - zitova02@st.amu.cz, 774 551 731

TECHNIKA (TECHNICAL SUPPORT OF PRODUCTIONS):
DOMINIK JOSÉ CASTORENA – castor01@st.amu.cz, 777 271 677

VÝSTAVA A REZERVACE (EXHIBITION AND RESERVATION):
ELISA SPEVÁKOVÁ - spevak01@st.amu.cz, 736 621 558

Pojďme se všichni sejít a oslavit konec festivalu Proces 019 ve virtuální DAMU!
Let's meet at virtual DAMU and celebrate the end of the Proces 019!

NÁVOD/INSTUCTIONS
EDIAKAR BIOA
2. ROČNÍK
CTHULHUCÉN
Měli jste někdy pocit, že něco nesedí?
Osm postav z originální show gigantických rozměrů, jež pod záhyby zábavy skrývá tajemství.
Fotografie vznikly v rámci festivalu Proces katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Pod pedagogickým křídlem Dragana Stojčevského.
Fotografie - Zuzana Lazarová
Poděkování Milanu Ježkovi, Jitce Malované, Lucii Hrzalové a Janu Mottlovi.

TEREZA DOSTÁLOVÁ
ZÁKAZNICE
PAN HUŇATÝ

KRIŠPA KHINOVÁ
BERTA DOUBKOVÁ
BUSINESS FORMAL
Vhodný do kanceláře a pro formální příležitosti. Zaručuje ideální prezentaci, vzhled a pohyb jeho nositele na společenské události.
POLYSTYREN DOGON
Haute couture model se spirituálním přesahem. Hlavním prvkem modelu je mystická maska vyrobená z obalového přepravního polystyrenu od lednice značky LG.

LADY DIOR
PRSÍČKO
Rozhodující je chuť.

DUMPSTER DIVER
COMBI CLEAR HUMAN SYSTEM 9362

LENKA BONDOROVÁ
1. ROČNÍK
17.2. a 18.2.
(17-21h)
PETROHRADSKÁ

PROGRAM:
ALEXANDRA NIEDOMANSKÁ – niedom01@st.amu.cz, 739 128 521

DISKUSE, (DISCUSSION):
FANY JESENSKÁ – jesens02@st.amu.cz, 777 480 971

OSTATNÍ (OTHER):
MICHAL SOMOŠ – michal.somos@damu.cz, 776 250 812
PLENUM

(pondělí/ Monday 15.3.) (19:00 - 21:00)

otevřené setkání pedagogů a studentů KALD

Mop na podlahu se ideálně hodí pro mokré čištění ve vaší domácnosti a hodí se k mnoha násadám s německým závitem a průměrem 2,5 cm. Díky proužkům polyester/viskóza se uvolňují hrubé a silně ulpívající nečistoty, takže výsledkem je opět čistá podlaha. Mop na podlahu lze prát na 30 °C.
Materiál: recyklované hadry, POLYNETEX


CHCI SVOU TÉŽ BRÁZDU RÝT
Ilustrace Písním Otroka, napsané Čechem. Poděkuj se nebi

Jediné, co mě na podzim, bavilo, bylo pozorovat, jak se barva obtiskává na papír a zasychá
pdf
STÁHNOUT PDF →
MARTIN TŮMA
ŠTOKRLEŠ
Dřevěné objekty krvácí a rostou. Lepkavé slzy křenících se obětí drží dřevo při životě. Bzučení prostupuje celou kostrou, tak jako voda smývá špínu z těla. Znovu se rodí a umírá, nemá stání, spěchá v kolečku.
STOCKERLESCH
Wooden objects bleed and grow. Sticky tears of screaming victims keep the wood alive. The buzzing permeates the entire skeleton, just as water washes away the filth from the body. He is born again and dies, restless, he rushes in a circle, round and round.
ČTVRTEK / THURSDAY 18.2.
(11:00-12:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)

(16:30-17:00) Deep Left Field (ZOOM ID:82517563739 Pass: 923452
NÁZEV: Human Sound video
TÝM: Eglė Šimėnaitė
STUDIJNÍ PROGRAM: MA.DOT.2019
PEDAGOG: Sodja Lotker, Christina MaldonadoTheatrical project Human Sound originated from a thought that every human being can be identified and recognized sonically. A sound-oriented performance on the audial and compositional side of humans reaches out into how we experience human existence, what bonds and separates humans, and how we can generalize and personalize sound. This is only the first part of a larger project, which concentrates on sounds emitted by the body of a person, not necessarily heard with the "naked" ear. Also, the live processing of simultaneous thoughts on random human activities and prerecorded as well as live sounds connect two performers and reveal how we depend on each other and how we make an impact on others. All the audial compositions appearing in this performance are composed solely from the recorded and live sounds of the body of En Ping Yu
PÁTEK / FRIDAY 19.2.
(11:00-12:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)

(19:00-20:00) PROCES DISKUSE (MS Teams)

(20:00-21:30) PROCES PARTY (Discord)

3. ROČNÍK
VOJTĚCH HANYŠ
LOGIKA CHAOSU
Autorská opera Logika chaosu, se pokouší experimentovat s jeviští improvizací, spojením operně školených hlasů, pulzující s vytvořenými elektronickými plochami. Skladatelé jsou Václav havel III. a Kryštof Kříček (Please The Trees). Ty udávají směr, zároveň však interpretům rolí s různými formami OCD dávají svobodu hlasového projevu a mnoho popudů k improvizaci.
Inscenační tým funguje na principu kolektivní tvorby. V díle se ani tak nejde o odborně podložené dokumentární divadlo se zaměřením na poruchy OCD, jakož spíše o expresivní pohledy na jednotlivé světy postav.
Ve své práci jsem se inspiroval komiksem Charlese Burnse Černá díra, kdy se každá postava ve svém pohledu, světě postupně proměňuje vizuálně ve své vnitřní pocity. Nějakým způsobem se aktéři vyrovnávají se svými vnitřními pocity, v kontrastu s očekáváním okolního světa. Na konci představení se tak z aktéru stává obludárium.

Režie: Vilma Bořkovec
Autor Hudby: Václav havelka, Kryštof Kříček
Autor Libreta: Vilma Bořkovec a kol.
Dramaturgie: Barbora Pokorná
Scénografie: Anna Pospíšilová
Kostým: Vojtěch Hanyš

ZÁZNAM ZE ZKOUŠKY
ZÁZNAM ZE ZKOUŠKY
ZÁZNAM ZE ZKOUŠKY
SAMOSTATNÉ PROJEKTY
OTEVŘÍT DOKUMENT

Za své původní téma k bakalářské práci jsem si vybral téma melancholie. Snažil jsem e skrze skrze mobilní aplikaci vytvořit fiktivní popovou zpěvačku, která by vycházela z popisu knihy Všechny kočky jsou šedé, která se snaží definovat současnou kulturní scénu, a stoupající melancholii v hudbě. Samotná kniha odkazuje k určité rostoucí melancholii, v populární hudbě. Nahrané texty dále zpracovává ve virtuální realitě, kde může divák vest rozhovor s onou zpěvačkou. při své práci jsem zjistil zajímavý prvek, že aplikace android, z aplikace se formuje podle mého vyjadřování, tedy že se upravuje a stává se mým vlastním egem. Projekt je zatím v procesu, a dále ho hodlám rozpracovávat na letní klauzury.
PŮVODNÍ TÉMA BYLO MELANCHOLIE
RUSALKA
Návrh scény a kostýmů pro operu A. Dvořáka Rusalka.
P: Dragan Stojčevski


BERTA DOUBKOVÁ
ANNA BLABLA
TEREZA DOSTÁLOVÁ
KRIŠPA KHINOVÁ
Foto: Hubert Doubek
ANNA NEVRLÁ
FOTO & VIDEO
LINK

PLENUM

(pondělí/ Monday 15.3.) (19:00 - 21:00)

otevřené setkání pedagogů a studentů KALD

LINK